VRZA-cursus zendamateur 2017 – 2022

Updatelog vanaf 01-04-2019

Updatelog

Hoofdstuk 1. De zendamateur in actie.

Volledige versie

Hoofdstuk 2. Basiskennis

Volledige versie of verkorte versie

Hoofdstuk 3. Lading, spanning, stroom en weerstand

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-90)

Hoofdstuk 4. Condensatoren en spoelen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-32)

Hoofdstuk 5. Wisselstroom en wisselspanning

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-100)

Examentraining C (Opgaven 101-140)

Examentraining D (Opgaven 141-164)

Hoofdstuk 6. Transformatoren en opbouw van spoelen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-50)

Hoofdstuk 7. Halfgeleiding en halfgeleiderdioden

Volledige versie  of  verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-53)

Hoofdstuk 8. Versterkende elementen, hun instelling en basisschakelingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-64 )

Hoofdstuk 9. Versterkerschakelingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-25)

Hoofdstuk 10. Terugkoppeling, op-amps, oscillatoren, laagspanningsvoedingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-48)

Hoofdstuk 11. Digitale techniek

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-39)

Hoofdstuk 12. Radio: modulatie en zenders

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-100)

Examentraining C (Opgaven 101-150)

Examentraining D (Opgaven 151-175)

Hoofdstuk 13. Radio: ontvangers, fasevergrendelde lus, digitale radio

Hoofdstuk 15. Meten en meetinstrumenten

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-68)

Hoofdstuk 16. Storing en immuniteit

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-51)

Hoofdstuk 17. Veiligheid

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

Examentraining (Opgaven 1-20)

Hoofdstuk 18. Nationale en internationale regelgeving

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

Hoofdstuk 19. Gedragsregels

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

VRZA-cursus zendamateur 1999

Titelpagina, inhoudsopgave en voorwoord

Hoofdstuk 1.  Rekenen

Hoofdstuk 2.  Natuurkunde en elektriciteit

Hoofdstuk 3.  Condensatoren en spoelen

Hoofdstuk 4.  Wisselstroomtheorie

Hoofdstuk 5.  Transformatoren

Hoofdstuk 6.  Microfoons en luidsprekers

Hoofdstuk 7.  Meetinstrumenten

Hoofdstuk 8.  Halfgeleiders

Hoofdstuk 9.  Versterkende elementen

Hoofdstuk 10. Schakelingen

Hoofdstuk 11. Radio

Hoofdstuk 12. Geïntegreerde schakelingen

Hoofdstuk 13. Antennes

Hoofdstuk 14. BCI, TVI en LFD

Hoofdstuk 15. Telegrafiecursus PI4VRZ/A

Bijlage A. Antwoorden

Bijlage B. Index

 

Welkom bij de cursus zendamateur van de VRZA

Naar de cursus 1999

Naar de cursus 2017/2022

De laatste editie van de VRZA-cursus was de 8e druk uit 1999. Die was niet alleen uitverkocht, maar door de voortgang van de techniek en de daarmee samenhangende aanpassing van de exameneisen hoognodig aan vervanging toe. De nieuwe cursus staat nu vrijwel compleetop deze site.

De nieuwe cursus wordt niet gedrukt. Papieren versies vinden we achterhaald. Het grootste nadeel van bedrukt papier is starheid. Alles ligt vast tot de volgende druk. Een Internetversie heeft dat nadeel niet, omdat tekst en plaatjes naar behoefte kunnen worden aangepast, uitgebreid en ingekrompen. Bovendien komen nieuwe leervormen zoals filmpjes en animaties binnen bereik. Een bezwaar voor de lezer zou kunnen zijn dat hij/zij geen boek heeft om in te bladeren en er desgewenst aantekeningen in te maken. Een bezwaar voor de schrijvers is dat ze aan een project werken dat nooit af is.

We maken bij het samenstellen van de nieuwe cursus onder meer gebruik van de 8e druk. We volgen daarvan voorzover mogelijk dezelfde hoofdstukindeling. Dat lukt niet altijd, omdat er in de tussenliggende tijd nogal wat aan de exameneisen is veranderd. De auteurs van de 8e druk hebben  dankbaar gebruik gemaakt van eerdere drukken. Zo krijgt elke nieuwe cursusredactie, op de eerste na, de erfenis van zijn voorgangers in de schoot geworpen.

De nieuwe cursus is bedoeld voor zelfstudie. Dat neemt niet weg dat een goede cursusleider altijd een verrijking betekent. Hij/zij wordt alleen niet automatisch meegeleverd. De cursus zal de stof voor het F-examen omvatten. Doordat de leerstof voor het N- en het F-examen niet scherp te scheiden is, hebben we ons oorspronkelijke plan om leerstof voor N en F in de tekst te markeren, moeten laten vallen. We geven nu voorrang aan de leerstof voor het F-examen. Dat neemt niet weg dat we, als ons F-project min of meer klaar is, ons zullen beraden over een N-versie.

Op het moment dat we dit schrijven -4 januari 2022- zijn van de 9e uitgave –het woord ‘druk’ is hier wat misplaatst- op één na alle hoofdstukken klaar. Behalve van de erfenis van onze voorgangers, maken we ook gebruik van het cursusmateriaal van Tonny van der Burgh, PA4TON. Joop van Zeeland, PA9JOO/P, heeft een belangrijk aandeel gehad in de hoofdstukken 4 en 5. Wilma van der Boor (PE0WH) heeft een groot deel van hoofdstuk 3 geschreven. De stem in de filmpjes is die van Otto de Ruig, PD2ODR.

Op deze cursussite staan momenteel de 18 van de 19 radiotechnische hoofdstukken van de 9e uitgave. De tekst van het ontbrekende hoofdstuk Veiligheid is grotendeels klaar. We werken  in een systeem met twee ‘lagen’. Dat zijn: 1) de volledige hoofdstukteksten met bijbehorende opgaven en 2) kortere versies van de meeste hoofdstukken, bedoeld om wat sneller de inhoud van een hoodstuk te kunnen overzien. Laag 1) is bedoeld om te leren, laag 2) meer voor herhaling.

Een nieuw element zijn 1300-1400 uitgewerkte examenopgaven, gerangschikt naar hoofdstuk. Daarvan is nu (jaarwisseling 2021/22) ruim de helft klaar. De teksten van de cursushoofdstukken hebben nu voorrang, maar we verwachten de opgaven met uitwerking in de loop van het voorjaar 2022 klaar te hebben. Onder meer terwille van de overbrugging staan ook alle hoofdstukken uit de 8e druk op de site, met dank aan Joop, PA9JOO/P, die ze allemaal nog in digitale vorm had.

Voor opbouwende kritiek zijn we altijd in. Dat geldt opmerkingen van medeamateurs, maar ook van onze doelgroep, gebruikers van de cursus. Je kunt je opmerkingen per email kwijt op cursus(at)vrza.nl. Dan komen ze bij de hele cursusredactie binnen. Een bericht op de site achterlaten kan ook.

De cursusredactie (in alfabetische volgorde van achternaam)

Tonny van der Burgh, PA4TON

Marcel van Dijk, PA3AUV

Sake van der Schaaf, PC7S