Welkom bij de cursussen radio-zendamateur van de VRZA

Deze site bevat drie cursussen. Dat zijn de oude cursus van 1999 voor de toenmalige C-machtiging, de nieuwe cursus van 2022 en 2023 voor de F-registratie en de nog wat nieuwere cursus van 2023 voor de N-registratie .

Naar de cursus 1999

Naar de F-cursus 2022/2023

Naar de N-cursus 2023

Voorwoord bij de F-cursus 2022/2023 en de N-cursus 2023

Nogmaals welkom bij de VRZA-cursussen radiozendamateur van 2022 en 2023. Ze zijn sinds maart 2022 ook voor niet-leden van de VRZA bereikbaar. De cursus voor de F-registratie was september 2022 klaar en heeft sindsdien een aantal updates gehad. Details zijn te vinden in het updatelog op de overzichtspagina van de cursus. Wat er hierna aan gebeurt, is vooral onderhoud. We rapporteren daarover in het updatelog.

In juli 2023 was ook de inhoud van de cursus voor het N-examen klaar en toegankelijk via zijn eigen overzichtspagina. Kort daarna is nog een en ander toegevoegd, waaronder een studiewijzer en exameninformatie. In januari 2024 waren ook ongeveer 600 uitgewerkte N-examenopgaven beschikbaar voor examentraining. De F-cursus had ze al eerder. Dat waren/zijn er ruim 1400 stuks.

Voor het eerst zijn deze cursussen geen papieren boek geworden, maar cursussen op internet. Het nadeel is dat de gebruiker niet kan bladeren. Daartegenover staan voordelen. Correcties van fouten of aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen moeten bij een gedrukt boek wachten tot de volgende druk. Op internet kan dat meteen. Foto’s, filmpjes en animaties kunnen gemakkelijk worden opgenomen. Dat geldt ook voor hyperlinks naar andere teksten als uitwerkingen van opgaven of bredere informatie zoals Wikipedia.

Voor wie liever van papier leest: alle teksten zijn printbaar.

De opbouw van beide cursussen is van basiskennis naar toepassing. Voordat een toepassing wordt besproken, is de daarvoor noodzakelijke kennis behandeld. Wie enige kennis van elektronica heeft, zal wellicht (delen van) vooral de eerste hoofdstukken kunnen overslaan, al naar gelang aard en omvang van die kennis. De hoofdstukken van de N-cursus hebben dezelfde nummering als die van de F-cursus. Onderwerpen uit de N-cursus zijn daardoor in -meestal- uitvoeriger vorm terug te vinden in een F-hoofdstuk met hetzelfde nummer.

De makers verwachten dat de nu voorliggende cursussen geschikt zijn voor zelfstudie. Een combinatie met een goede cursusleider is natuurlijk altijd beter.

De opgaven niet alleen in de hoofdstukken zelf opgenomen, maar op de hoofdstukken 1 en 2 na, onder de naam “examentraining” te vinden in aparte bundels bij elk hoofdstuk. Deze opgaven komen uit echte examens. Voor de F-cursus zijn dat een kleine 1400; voor de N-cursus zij dat er ongeveer 600. Het is niet noodzakelijk, ze allemaal te maken.

Een link brengt de lezer van opgave naar uitwerking en een andere verwijst naar keuze terug naar dezelfde opgave of naar de volgende. Dat geldt voor zowel de uitgewerkte examenopgaven als de oefenopgaven in de hoofdstukken zelf. Zo is de uitwerking niet al bij het lezen van de opgave zichtbaar en wordt zelfbedrog door toch “per ongeluk” te kijken, iets bemoeilijkt. Het betekent echter ook, dat bij afdrukken niet meer dan één opgave per bladzijde wordt afgedrukt.

De informatie in de cursussen komt uit veel bronnen. De eerste grote bron is de vorige VRZA-cursus van1999. De tweede is het cursusmateriaal van Tonny van der Burgh, PA4TON, die in Groningen jarenlang cursus heeft gegeven. Daarnaast is er de kennis en ervaring van de makers zelf en is geput uit verschillend materiaal, zowel van papier als elektronisch. PA4TON heeft de examenopgaven verzameld voor de N- en de F-cursus en ze uitgewerkt in zijn twee boeken. Omdat op internet papierkosten niet aan de orde zijn, zijn sommige uitwerkingen wat uitvoeriger dan die in Tonny’s boeken.

Een cursus van deze omvang is bijna nooit het werk van één persoon. Dat geldt ook voor deze cursussen. Hier volgt een opsomming van namen. Hopelijk hebben we niemand overgeslagen.

Wilma van der Boor, PE0WH, ontwierp de layout en schreef een groot deel van Hoofdstuk 3, Lading, spanning, stroom en weerstand.

Joop van Zeeland, PA9JOO, schreef de eerste versies van Hoofdstuk 4, Condensatoren en Spoelen en van Hoofdstuk 5, Wisselstroom en Wisselspanning. Hij gaf bovendien op zijn eigen wijze nuttig commentaar op teksten en vooral op de uitwerkingen van examenopgaven bij de verschillende hoofdstukken.

Tonny van der Burgh, PA4TON, schreef de eerste versie van hoofdstuk 11, Digitale Techniek. Zoals gezegd, is veel van zijn cursusmateriaal voor de F-cursus in Groningen verwerkt in verschillende hoofdstukken en Tonny leverde bovendien commentaar bij een aantal andere.

Marcel van Dijk, PA3AUV, schreef hoofdstuk 17, Veiligheid.

Otto de Ruig, PD2ODR, sprak een aantal filmpjes in.

Patrick Halff, PH4EGM, leverde correcties bij de hoofdstukken 2 tot en met 8.

Hugo Rietveld, PD9D, leverde correcties bij de hoofdstukken 2 en 3.

Sake van der Schaaf, PC7S, schreef verschillende bijdragen aan elkaar, schreef een aantal hoofdstukken, maakte de figuren op die met een bronvermelding na, de animaties, filmpjes, een groot deel van de foto’s en deed de eindredactie.

8 juli en 14 september 2023; 15 april 2024.

De cursusredactie (in alfabetische volgorde van achternaam)

Tonny van der Burgh, PA4TON

Marcel van Dijk, PA3AUV

Sake van der Schaaf, PC7S (eindredactie)

email: cursus@vrza.nl

Naar de cursus 1999

Naar de F-cursus 2022/2023

Naar de N-cursus 2023

Geef een reactie