Voorwoord bij de cursus radiozendamateur 2022

Naar de cursus 2022

Naar de cursus 1999

Welkom bij de nieuwe VRZA-cursus radiozendamateur van 2022. De cursus is sinds maart 2022 ook voor niet-leden van de VRZA bereikbaar en is nu, september 2022, echt helemaal klaar. Wat er hierna aan gebeurt, zal vooral onderhoud zijn. We rapporteren daarover in het updatelog, bereikbaar via de cursuspagina 2022.

Deze cursus leidt in beginsel op voor het F-examen. De aanvankelijke bedoeling van de makers, een cursus voor N en F tegelijk, bleek niet haalbaar. Dat kwam voornamelijk doordat tussen de eisen voor het N-examen en die voor het F-examen geen scherpe grens ligt. De “oude” cursus van 1999 was een F-cursus en is ook te vinden op deze site. Wel leeft bij ons de wens voor een afzonderlijke N-cursus.

Voor het eerst is deze cursus geen papieren boek geworden, maar een cursus op internet. Het nadeel is dat de gebruiker niet kan bladeren. Daartegenover staan voordelen. Correcties van fouten of aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen moeten bij een gedrukt boek wachten tot de volgende druk. Op internet kan dat meteen. Foto’s, filmpjes en animaties kunnen gemakkelijk worden opgenomen. Dat geldt ook voor hyperlinks naar andere teksten als uitwerkingen van opgaven of bredere informatie zoals Wikipedia.

De opbouw van de cursus is van basiskennis naar toepassing. Voordat een toepassing wordt besproken, moet de daarvoor noodzakelijke kennis behandeld zijn. Wie enige kennis van elektronica heeft, zal wellicht (delen van) vooral de eerste hoofdstukken kunnen overslaan, al naar gelang aard en omvang van die kennis.

De makers verwachten dat de nu voorliggende cursus geschikt is voor zelfstudie. Een combinatie met een goede cursusleider en demonstratie-apparatuur is natuurlijk altijd beter. Gezien het zelfstudiekarakter zijn opgaven niet alleen in de hoofdstukken zelf opgenomen. Op de hoofdstukken 1 en 2 na zijn ze onder de naam “examentraining” te vinden in aparte bundels bij elk hoofdstuk. De opgaven komen uit echte examens. Het zijn er een kleine 1400. Het is niet noodzakelijk, ze allemaal te maken. Een link brengt de lezer van opgave naar uitwerking en terug. Zo is de uitwerking niet al bij het lezen van de opgave zichtbaar en wordt zelfbedrog door toch “per ongeluk” te kijken iets bemoeilijkt.

De informatie in de cursus komt uit veel bronnen. De eerste grote bron is de vorige VRZA-cursus (1999). De tweede is het cursusmateriaal van Tonny van der Burgh, PA4TON, die in Groningen jarenlang cursus heeft gegeven. Daarnaast is er de kennis en ervaring van de makers zelf en is geput uit verschillend materiaal, zowel van papier als elektronisch. PA4TON heeft de ongeveer 1400 examenopgaven verzameld en uitgewerkt in zijn boek dat inmiddels is uitverkocht. Omdat op internet papierkosten niet aan de orde zijn, zijn veel uitwerkingen wat uitvoeriger dan die in Tonny’s boek.

Een cursus van deze omvang is bijna nooit het werk van één persoon. Ook deze cursus niet. Hier volgt een opsomming. Hopelijk hebben we niemand overgeslagen.

Wilma van der Boor, PE0WH, ontwierp de layout en schreef een groot deel van Hoofdstuk 3, Lading, spanning, stroom en weerstand.

Joop van Zeeland, PA9JOO, schreef de eerste versies van Hoofdstuk 4, Condensatoren en Spoelen en van Hoofdstuk 5, Wisselstroom en Wisselspanning. Hij gaf bovendien op zijn eigen wijze nuttig commentaar op teksten en vooral op de uitwerkingen van examenopgaven bij de verschillende hoofdstukken.

Tonny van der Burgh, PA4TON, schreef de eerste versie van hoofdstuk 11, Digitale Techniek. Zoals gezegd, is veel van zijn cursusmateriaal voor de F-cursus in Groningen verwerkt in verschillende hoofdstukken en Tonny leverde bovendien commentaar bij een aantal andere.

Marcel van Dijk, PA3AUV, schreef hoofdstuk 17, Veiligheid.

Otto de Ruig, PD2ODR, sprak een aantal filmpjes in.

Patrick Halff, PH4EGM, leverde correcties bij de hoofdstukken 2-8.

Hugo Rietveld, PD9D, leverde correcties bij de hoofdstukken 2 en 3.

Sake van der Schaaf, PC7S, schreef verschillende bijdragen aan elkaar, schreef een aantal hoofdstukken, maakte de figuren die niet zijn ontleend aan de cursusversie van 1999, de animaties, filmpjes, een groot deel van de foto’s en deed de eindredactie.

30 september 2022,

De cursusredactie (in alfabetische volgorde van achternaam)

Tonny van der Burgh, PA4TON

Marcel van Dijk, PA3AUV

Sake van der Schaaf, PC7S (eindredactie)

email: cursus@vrza.nl

Naar de cursus 1999

Naar de cursus 2022

VRZA-cursus zendamateur 2022

Updatelog vanaf 01-04-2019

Updatelog

Studiewijzer

Studiewijzer lezen

Hoofdstuk 1. De zendamateur in actie.

Volledige versie

Hoofdstuk 2. Basiskennis

Volledige versie of verkorte versie

Hoofdstuk 3. Lading, spanning, stroom en weerstand

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-91)

Hoofdstuk 4. Condensatoren en spoelen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-32)

Hoofdstuk 5. Wisselstroom en wisselspanning

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-100)

Examentraining C (Opgaven 101-140)

Examentraining D (Opgaven 141-164)

Hoofdstuk 6. Transformatoren en opbouw van spoelen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-50)

Hoofdstuk 7. Halfgeleiding en halfgeleiderdioden

Volledige versie  of  verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-53)

Hoofdstuk 8. Versterkende elementen, hun instelling en basisschakelingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-64 )

Hoofdstuk 9. Versterkerschakelingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-25)

Hoofdstuk 10. Terugkoppeling, op-amps, oscillatoren, laagspanningsvoedingen

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-57)

Hoofdstuk 11. Digitale techniek

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-40)

Hoofdstuk 12. Radio: modulatie en zenders

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-100)

Examentraining C (Opgaven 101-150)

Examentraining D (Opgaven 151-175)

Hoofdstuk 13. Radio: ontvangers, fasevergrendelde lus, digitale radio

Hoofdstuk 15. Meten en meetinstrumenten

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-70)

Hoofdstuk 16. Storing en immuniteit

Volledige versie of verkorte versie

Examentraining (Opgaven 1-50)

Hoofdstuk 17. Veiligheid

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

Examentraining (Opgaven 1-20)

Hoofdstuk 18. Nationale en internationale regelgeving

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

Examentraining A (Opgaven 1-50)

Examentraining B (Opgaven 51-96)

Hoofdstuk 19. Gedragsregels

Volledige versie (van dit hoofdstuk komt geen verkorte versie)

Examentraining (Opgaven 1-11)

VRZA-cursus zendamateur 1999

Titelpagina, inhoudsopgave en voorwoord

Hoofdstuk 1.  Rekenen

Hoofdstuk 2.  Natuurkunde en elektriciteit

Hoofdstuk 3.  Condensatoren en spoelen

Hoofdstuk 4.  Wisselstroomtheorie

Hoofdstuk 5.  Transformatoren

Hoofdstuk 6.  Microfoons en luidsprekers

Hoofdstuk 7.  Meetinstrumenten

Hoofdstuk 8.  Halfgeleiders

Hoofdstuk 9.  Versterkende elementen

Hoofdstuk 10. Schakelingen

Hoofdstuk 11. Radio

Hoofdstuk 12. Geïntegreerde schakelingen

Hoofdstuk 13. Antennes

Hoofdstuk 14. BCI, TVI en LFD

Hoofdstuk 15. Telegrafiecursus PI4VRZ/A

Bijlage A. Antwoorden

Bijlage B. Index